ارسال اولین محموله صادرات 2500 تنی شمش فولادی

به گزارش روابط عمومی شرکت ذوب آهن سپهر شرق با اعلام مدیرعامل این شرکت اولین محموله صادراتی شمش فولادی به ارزش حدودی یک میلیون دلار به بازار های هدف ارسال گردید. مهندس فتحیان با اشاره به اینکه صادرات یکی از ارکانهای سیاست اقتصاد مقاومتی است و افزایش صادرات غیرنفتی موجب کاهش وابستگی به نفت خواهد بود از توجه ویژه به امر صادرات در مجموعه سپهر شرق خبر داد. اصغرپور فرماندار عجب شیر نیز با اشاره به شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی از اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت ذوب آهن سپهر شرق به دلیل فراهم نمودن بستر صادراتی در مجموعه تقدیر کرد.

 

 

 

 

چهارشنبه ۰۹-۰۵-۱۳۹۸
برچسب ها: