سال رونق تولید با ثبت رکوردهای جدید در ذوب آهن سپهر شرق

به گزارش روابط عمومی ذوب آهن سپهر شرق رکوردهای جدیدی در این شرکت جابجا و به ثبت رسید. با تلاش بی وقفه مدیران، پرسنل و کارکنان این شرکت در بهبود روند تولید در سال رونق تولید، بهترین عملکرد تولید از ابتدای بهره برداری با تناژ تولیدی 576 تن و 62% مصرف آهن اسفنجی، بیشترین تناژ ورودی آهن اسفنجی از ابتدای اردیبهشت ماه با 817 تن، بیشترین تناژ ورودی قراضه از ابتدای سال جاری با 909 تن و چندین و چند رکورد دیگر ثبت گردید.

پنجشنبه ۲۶-۰۲-۱۳۹۸
برچسب ها: